3

Dominion - 2018

הסרט החדש ביותר ברשימה. בעידן שטבעונות הפכת מטרנד לאורך חיים נפוץ הסרט מספר את הסיפורים האמיתיים של התעשיה המשתמשת בבעלי חיים.

cintlv.pres.global