5

מדובר בווירוס שכיח ביותר!

כ-80% מהאנשים ידבקו בווירוס במהלך חייהם. אצל כ-10% תתפתח מחלה הקשורה בווירוס.