5

צלמו את הילד בגובה העיניים

צלמו את הילד/ה בגובה עיניים. לצלם הבוגר יש נטייה לצלם את הילד/ה מלמעלה כלפי מטה מה שיוצר עיוות לצלם הבוגר יש נטייה לצלם מלמעלה כלפי מטה, מה שיוצר עיוות של המצולם. התכופפו, רדו על הברכיים אם צריך ואז… צלמו.