5

*פינוקים לאמבטיה כי אתם בכל זאת בחופשה

שטויות מגניבות קטנות לילדים, ופינוקים שווים בשבילכם. כי אתם בחופשה, בכל זאת.