5

רות

מקור עברי: הגיבורה העיקרית של מגילת רות והסבתא רבתא של דוד המלך. ערך גימטרי: 606. אותיות השם רות מייצגות תעוזה, אומץ, השלמה, תבונה, אצילות, גמישות מחשבתית, הקרבה, התרועעות, יעילות, דיפלומטיה, מלכותיות, הוד והדר

www.mako.co.il